10 DE SANTA 2012

 
Resten per la cursa:  
 
IES ESTELA IBERICA